ekoistan

September 8, 2014
by MKB
0 comments

Hur klarade sig Ekostaden Augustenborg under Malmös skyfall den 31 augusti?

Ekostaden Augustenborg är känt över hela världen för sitt öppna dagvattensystem och vi kan med glädje meddela att man klarade översvämningarna i söndags riktigt bra. Avloppsledningarna i Augustenborg delades under 90-talet och istället för att gräva ett traditionellt system för dagvatten … Continue reading

September 2, 2014
by admin
0 comments

Nyfiken på MKBs miljöresultat?

  MKB publicerar årligen en miljöredovisning. I denna hittar du färsk information om vilka miljöfrågor vi har fokuserat på under det gångna året, nya utvecklingsprojekt och hur statistiken för bl.a. energianvändning och källsortering  ser ut. Miljöredovisningen är en del av MKBs årsredovisning. Miljöredovisning_2013 Årsredovisning … Continue reading