ekoistan

Det händer grejer när vi jobbar tillsammans!

| 0 comments

“Idag monterades solcellerna på Trevnaden. Fint, eller hur?” Jag kan bara hålla med! Vad tycker ni? Bilden och kommentaren kom från MKB:s byggprojektledare för Kvarteret Trevnaden, härom veckan.

bild 1

 

 

 

 

 

 

 

Jag fick  bilden mitt under slutseminariet för ett annat fint projekt, BiodiverCity. Bjuder på en spännande bild “på vägen” från byggprojektledaren där också. Kan ni ana att det snart kommer växa fram en fantastiska strandäng där på taket? I nyproduktionen Koggen är fokus på att utveckla utemiljöer som gynnar både upplevelser, den biologiska mångfalden och andra ekossystemtjänster, som ni kunnat läsa om här förut.

Koggen byggande av gröna tak

 

 

 

 

 

 

 

Min reflektion är att den gemensamma nämnaren och framgångsfaktorn är att MKB kunnat och haft förmånen att samverka med andra engagerade! I Trevnaden direkt med våra Kunder som ska flytta in genom KIM, Kollektivhus i Malmö, och i BiodiverCity med en rad aktörer inom forskning och med Malmö stad. Likaså i många andra satsningar.

Det är helt enkelt just när vi möts med olika kunskap, infallsvinklar och idéer som vi kan ta kliv framåt!

Olikheter och samverkan rocks!

Jenny Holmquist, Miljöstrateg

Leave a Reply

Required fields are marked *.