ekoistan

Frågor & Svar

Vi får många frågor kring Ekostaden – här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna:

Hur fungerar källsorteringen i Ekostaden?

Avfall kan lämnas av boende i 13 miljöhus på området. Varje boende har tillträde till ett specifikt miljöhus – det som ligger närmast. I miljöhusen finns möjlighet att källsortera i 13 fraktioner:

 • Glas (ofärgat/färgat)
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Tidningar
 • Matavfall
 • Batterier
 • Farligt avfall
 • Elavfall
 • Glödlampor
 • Lysrör
 • Restavfall
 • Grovavfall (möbler etc.) kan lämnas i containrar på området mellan vissa tider var vardag.

Läs mer om källsorteringen i denna rapport.

Är boende på Augustenborg mer miljömedvetna än andra?

Nej, generellt sett inte. Inom MKB strävar vi efter att hitta strukturer och lösningar som gör att man inte måste vara speciellt miljömedveten för att ha en låg miljöpåverkan. Det ska vara lätt att göra rätt och miljöhänsyn ska löna sig. Därför jobbar vi t.ex. med varmvattendebitering, utvecklar köksutrustningen så att det ska vara enkelt att källsortera och förbättrar möjligheterna att förvara cyklar på ett säkert sätt. Boende i Ekostaden har i de allra flesta fall sökt sig hit för att det är ett lugnt och grönt område, för att familj bor här eller i närheten eller för att det har goda kommunikationer till noder så som centrastationen och Södervärn – dvs. helt andra anledningar än att de är miljömedvetna. Genom att jobba med miljöfrågor på ett inkluderande sätt hoppas vi dock öka miljöengagemanget hos boende i området successivt.

Hur delaktiga är de boende i miljöprojekten i Ekostaden?

MKB strävar alltid efter en hög grad av boendemedverkan. Några exempel är:

Förbättrade förutsättningar för cykling: Boende tillfrågades med hjälp av enkät vad som skulle krävas för att de skulle använda sig med av cykel som transportmedel. Utifrån svaren skapades nya förvaringsmöjligheter för cyklar i fastigheten så att boende kan förvara sina cyklar på ett säkert sätt.

Boendegårdar: Boende fick möjlighet att själva tycka till om sin innergård och hur den kunde förbättras. Det ledde bland annat till gemensamma grillplatser med större bord för att ge plats åt hela storfamiljen.

Framtidens tvättstuga: Boende tillfrågades med hjälp av enkät hur de skulle vilja förändra sina tvättmöjligheter. Ökad flexibilitet efterfrågades – vilket också inarbetades i konceptet ”Tvättstuga 2.0”.

Ekostadens dag: Varje år organiserar MKB Ekostadens dag för de boende i Augustenborg. Under dagen finns personal från MKB och andra organisationer på plats för att på ett lättsamt sätt svara på frågor och inspirera kring en mer miljövänlig vardag. Håll utkik i vårt kalendarium efter nästa tillfälle!

Hur får man en lägenhet i Ekostaden?

All bostadsförmedling inom MKB sker via Boplats Syds kösystem.

Hur kan jag engagera mig i aktiviteter i Ekostaden?

Som boende i området är du varmt välkommen att delta i vår Odlingsgrupp som bland annat odlar örter på Augustenborgs torg.

Som senior kan du engagera dig i Café Sommaren och Teater Augusten.

Barn är välkomna att delta i Gnistans verksamhet eller i Målarskolan.

Jag vill besöka Ekostaden – hur gör jag?

Scandinavian Green Roof Institute erbjuder guidade turer i Ekostaden Augustenborg och på den närliggande Augustenborgs Botaniska Takträdgård. Alla studiebesök till Ekostaden går genom dem. Se här för mer information.

-->