ekoistan

Energi – minimera och visualisera

 I Greenhouse ska energi användas smart och vara grön. Vi använder vi enkla lösningar för att minimera användning både av fastighetsel och kundernas hushållsel. Grön energi från solcellerna på taket täcker en stor del av den el som används i byggnaden.

Enkel energibesparing – utan minskad komfort

Med en enkel borta/hemma-knapp vid lägenhetsdörren kan du låta din bostad ”vila” när du själv inte är där. Ventilationen går ner och lampor släcks. I lägenheten finns två kretsar. Alla elutag är markerade och elutrustning som skall vara igång medan du är borta kopplas till de uttag som inte bryts i borta-läge. När du kommer hem igen tänder du lätt, och det känns både trevligare och tryggare att komma hem! I kollektivlägenheterna används istället närvarostyrning av belysning. Detta förväntas ge en energibesparing på omkring 250 kWh per år och lägenhet. I kök och badrum är eluttagen kopplade till timers, inställda på 2 timmar. Det gör att du inte själv behöver komma ihåg att slå av kaffekokaren efter frukosten eller dra ut sladden på eltandborsten när den laddat klart. I Greenhouse kan du glömma med gott samvete!

För att gör det lättare för dig som boende i Greenhouse att minska din varmvattenanvändning är alla blandare i lägenheterna vatten- och energisparande. När du vrider handtaget åt vänster når du en temperatur av drygt 40° C. För att få riktigt hett vatten måste du aktivt trycka handtaget åt vänster och hålla det kvar där. När du släpper, kommer handtaget återigen att dras åt höger och ge ett ljummet vatten. Varmvattnet debiteras också separat – ett system som både ger miljönytta och en ökad rättvisa när du som boende bara betalar för det varmvatten du faktiskt förbrukar. Kallvatten ingår som tidigare i hyran. I lokalerna i Greenhouse är ventilationen behovsstyrd och ökar när fler personer vistas i lokalen.

Grön el från solceller

Alla takytor som inte är gröna är i Greenhouse täckta av solceller. Totalt omkring 33 kW Byggnadsintegrerade solceller monteras högst upp på höghusdelen samt på etagelägenheterna, i sydläge. Det gynnsamma läget och minimala skuggningen på dessa ytor gör att kan vi förvänta oss hög en årlig energiproduktion, på omkring 33 MWh.

Med ett enda abonnemang för hela fastigheten kan vi garantera att inte bara den el som används i fastigheten, utan även den el som de boende använder i lägenheten, är grön. Kunderna debiteras via MKB för sin gröna elförbrukning. Primärt används den el som produceras i fastigheten. När den inte räcker till används istället köpt el, baserad på vindkraft. Den blandning av verksamheter och lägenheter i samma byggnad som vi skapar i Greenhouse gör att solelen används maximalt över dygnet; när de boende går till skola och jobb, doppar kör förskolans verksamhet igång ochnär de går hem på fredag eftermiddag ökar elförbrukningen i lägenheterna över helgen.

Grön fjärrvärme

Trots de stora insatser som görs för att minska behovet av uppvärmning kommer en viss mängd energi för uppvärmning att krävas även i Greenhouse. I Augustenborg finns sedan tidigare ett fjärrvärmenät. Nätet är nyrenoverat och har små förluster. Därför har vi valt att använda fjärrvärme även i Greenhouse. Att kunna använda fjärrvärme är en av de fördelar som ligger i att bygga tät stad. Sedan 2013 används dessutom bara förnybar fjärrvärme i all nyproduktion inom MKB – så även i Greenhouse. Värmen som köps in produceras i miljögodkänd biobränslepanna. På detta sätt ökar vi även efterfrågan av förnybart i fjärrvärmenätet.

Värmepumpar är idag ett allt mer vanligt alternativ till fjärrvärme. Med värmepump ökar elförbrukningen särskilt under delar av året då tillgången på t.ex. solel är låg. Riktigt kalla och blåsiga dagar, då uppvärmningsbehovet ökar, kan även vindkraftsverk behöva tas ur drift av säkerhetsskäl. Det finns därför en risk för elförbrukningen i värmepumpar ökar efterfrågan av ej förnybar el i våra elnät.

-->