ekoistan

Hur klarade sig Ekostaden Augustenborg under Malmös skyfall den 31 augusti?

| 0 comments

skyfall_sept_2014Ekostaden Augustenborg är känt över hela världen för sitt öppna dagvattensystem och vi kan med glädje meddela att man klarade översvämningarna i söndags riktigt bra. Avloppsledningarna i Augustenborg delades under 90-talet och istället för att gräva ett traditionellt system för dagvatten byggde man ett ytligt nätverk av dammar och kanaler som bromsar och infiltrerar vatten på området. Augustenborg avlastar alltså det kommunala, redan hårt belastade nätet, genom att själv ta hand om dagvatten inom området. I söndags  var de ytor som är tänkta att tillfälligt ta emot och bromsa stora vattenmängder välfyllda och i kanalerna rann det mycket vatten. Men systemet gjorde sitt jobb och vi är nog många som önskar att dessa lösningar funnits på fler ställen i Malmö i söndags.

En del mindre översvämningar  i källare har dock konstaterats i Augustenborg efter söndagens skyfall och dessa beror troligen främst på de gamla stenkistor som fortfarande finns kvar i källarhalsar, där nivåskillnaden gör att dessa ej kan kopplas på det öppna systemet.

Fotograf, Morten Ovesen

/Åse, projektledare

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.