ekoistan

Miljöbyggnad gav Greenhouse preliminärt ett guld certifikat

| 0 comments

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Systemet användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Greenhouse fick preliminärt guld idag!

 

miljöbyggnad certifikat

MKB kommer under två år arbete vidare med verifieringen av certifieringen. Om två år får Greenhouse alltså det slutgiltiga betyget.

Skrivet av Angelica Persson, miljösamordnare MKB

Leave a Reply

Required fields are marked *.