ekoistan

MKB & miljön

För första gången i historien bor fler människor världen över i städer än på landsbygden. Trots att storstaden kräver att varor och energi kommer utifrån, är den i sig inget hot mot miljön. Välplanerade städer kan tvärtom vara en del av lösningen på flera miljöproblem. När människor bor nära varandra är det möjligt att skapa effektiva lösningar för värme, avfall, avlopp och transporter.

MKB är en del av lösningen. Vårt miljöarbete är viktigt, inte minst eftersom cirka 50 000 av Malmöborna bor hos oss. Här vill vi lyfta fram hur vårt miljöarbete ser ut idag.

Energi

Inomhusmiljö

Källsortering

Material och produkter

Utemiljö

Miljöpolicy och riktlinjer

-->