ekoistan

Dokument och policies

 

MKB:s miljöarbete

MKB har en miljöpolicy som säger att vi ska prioritera hållbar utveckling i vårt miljöarbete och att vi ska vara en stark aktör i samhällsbyggnadssektorn.

Ett aktivt miljöarbete ingår även som en del i MKBs ägardirektiv.

Varje år presenterar vi vårt miljöarbete i förhållande till våra miljömål. Resultaten samamnställs i Miljöredovisningen.

En sammanställning av MKBs mål och åtgärder inom många miljöfrågor hittar du i MKB & Miljön.

Utemiljö

Det som är bra för djur- och växtlivet är ofta bra för oss själva också. Faktum är att undersökningar har visat att tillgång till natur i närheten av hemmet har en positiv påverkan på hälsan, speciellt för personer som har sämre socioekonomiska förutsättningar. Så det finns många anledningar för oss att satsa på riktigt levande utemiljöer!

Vill du bli inspirerad? Titta då gärna i inspirationsguiden! Varför ska inte stadsbor kunna plocka midsommarblommor.pdf (PDF-dokument, 5,2 MB)

Avfall

Krav och vägledningar

Specifika krav och regler för både MKB:s egna personal och för MKB:s entreprenörer.

-->