ekoistan

Energi

MKB arbetar ständigt för att minska energianvändingen i de fastigheter vi bygger och förvaltar.

I nyproduktion vässas energikraven ständigt. Vår målsättning är att använda max 75 % av kravnivåerna i Boverkets Byggregler. Ett gott exempel är Jungmannen i Västra hamnen med enenergianvändning på 71 kWh/kvadratmeter, vilket kan jämföras med det då gällande lagkravet på 110 kWh/kvadratmeter.

Elförbrukningen minskas också ständigt i takt med att äldre utrustning byts ut mot nyare och mer energieffektiv. Utomhusbelysning byts också kontinuerligt mot extremt energieffektiv LED teknik – vilket möjliggör besparingar upp mot 70 %.

En stor del av energiförbrukningen i fastigheterna är dock beteendestyrd. Ett första sätt att påverka beteende är att synliggöra det. I ett andra steg kan beteende kopplas till ekonomi. Som ett steg i detta har MKB börjat införa individuell varmvattendebitering i vissa fastigheter. Resultaten från dessa visar att debiteringen kan få stor påverkan på beteendet. Varmvattenanvändningen har gått ner med 20-25 %

I nyproduktionen ingår individuell mätning och debitering som standard. Målet är att hela beståndet ska ha individuell debitering av varmvatten på sikt. Vattensparande armaturer används också i allt högre utsträckning – ett sätt att minimera konsumtion och maximera komfort.

 

-->