ekoistan

Inga gifter i våra förskolor!

IGIVF_bildDen emissionsfria förskolan – är den möjlig? Javisst – framtidens förskola är snart här!

Vi har idag en ohållbar spridning av miljögifter i vårt samhälle. Situationen är särskilt allvarlig på förskolor, eftersom små barn är extra känsliga.

“Inga gifter i våra förskolor” är ett pilotprojekt där Naturskyddsföreningen tillsammans med Augustenborgs Förskola och MKB identifierat material och produkter som vi vill få ut ur våra förskolor för att de ska vara sunda för barn och personal – och hittat goda alternativ. MKB äger många lokaler som används av förskolor och arbetar ständigt för att göra dem så sunda och hälsofrämjande som möjligt. För att nå hela vägen krävs dock ett nära samarbete med verksamheten. Att öka kunskapen om hälsopåverkan från ämnen som kan finnas i leksaker, köksredskap, möbler och pyssel bland rektor och personal är viktigt, så att vi alla kan göra medvetna val i utformningen av framtidens förskolor.

Lärdomarna tar vi med oss in i planeringen av den förskola som planeras i Greenhouse Augustenborg, som redan idag har en stark miljöprofil. Målet är att förskolan i Greenhouse ska bli så giftfri som möjligt, och även att projektet levererar ett koncept som kan appliceras på andra förskolor.

Material från projektet

Projketrapport: Inga_gifter_i_våra_förskolor_sammanfattning

Bildspel från projektets avslutningsseminarium den 27/1 2015:

Bildspel från Naturskyddsföreningen: seminarium_giftfriförskola

Bildspel från Augustenborgs förskola: Augustenborgs_förskola

Bildspel från MKB, Greenhouse Ekoförskola: Ekostadens ekoförskola

Övriga länkar:

Malmö stads arbete med förskolor och miljögifter: http://malmo.se/kemiforskola

Naturskyddsföreningens satsning ”Operation Giftfri Förskola”

Kontakt

Christina Hallberg Olsson (Förskolechef och projektägare)

Jimmy Lindsjö (Naturskyddsföreningen och projektledare)

Åse Dannestam (MKB:s representant)

Forskola_giftfri

malmo-stad-logoProjektet genomfördes under 2014 med stöd från Malmö stads miljöanslag

 

-->