ekoistan

Inomhusmiljö

Våra kunder ska vara säkra på att ha god ventilation, lagom vatten- och rumstemperatur, säker strålningsmiljö och fuktfria hem. För att kunna garantera en god inomhusmiljö pågår en översyn av MKB:s lägenheter.

Det dagliga arbetet för en god inomhusmiljö sköts av vår personal inom förvaltningen. Husvärdar och kundvärdar utbildas löpande i dessa frågor. Utöver detta använder vi en metod som kallas MIBB, vilket betyder miljöinventering av inomhusmiljö i befintlig bebyggelse.

Metoden har utarbetats av Hyresgästföreningen, Sabo, Sveriges fastighetsägareförbund, HSB och Riksbyggen.

Detta mäts genom MIBB:

  • Inomhustemperatur
  • Fukt i material
  • Luftfuktighet
  • Varmvattentemperatur
  • Ventilation
  • Byggmaterialsstrålning
-->