ekoistan

Källsortering

Varje svensk slänger knappt ett halvt ton hushållsavfall per år. MKB vill minska denna mängd och bli branschledande på källsortering. Därför har mer än 90 % av våra kunder tillgång till fastighetsnära källsortering. Vårt mål är att källsortering ska vara en självklarhet för alla som bor inom MKB.

Insamling av Förpackningar och Tidningar

Producenterna har ansvar för att samla in och återvinna förpackningar. För att få en hög insamlingsgrad med god kvalitet anser vi att möjligheterna för källsortering av förpackningar och tidningar måste vara lättillgängliga. Vårt mål är därför att samtliga boendekunder ska erbjudas fastighetsnära källsorteringsmöjligheter, antingen i vår egen regi eller i producenternas.

Grovavfall

Alla kunder har möjlighet att lämna sitt grovavfall vid kommunens återvinningscentraler. Grovavfall lämnas dock ibland i bostadsområden och leder till nedskräpning och säkerhetsrisker. Arbetet med grovsopor som hamnat fel är tidsödande, kostsamt och svårt. I de flesta bostadsområden erbjuder MKB därför regelbundet återvinningscontainrar så att boendekunder kan göra sig av med gamla möbler, metallskrot, elektronik och andra grovsopor nära hemmet.

Farligt avfall och små-elektronik

Farligt avfall och små-elektronik (t.ex. trasiga bandspelare, mixeraparater och mp3-spelare) kan lämnas hos Farligt Avfall-bilen eller till återvinningscentralerna i Bunkeflo eller Sjölunda. Det går också att lämna små-elektronik och farligt avfall i ”Samlaren” som du hitar i vissa ICA Maxi-butiker. Inom MKB samlas farligt avfall och el-avfall även framgångsrikt in i miljöhus på Augustenborg.

Matavfall

Malmö stad har beslutat om obligatorisk insamling av matavfall. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Vi samarbetar med kommunen för att utöka insamlingen så att fler kunder får möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Matavfallsprojektet startade 2012, och insamlingen ska vara införd i hela stan till 2015. Mer information finns på VA SYDs sida om matavfall. För att öka hushållens utsortering av matavfall har MKB samarbetat med flera olika aktörer och bland annat tagit fram material som kan underlätta utsortering av matavfall i små kök.

Avfallsminimering

MKB arbetar på flera sätt för att minimera det avfall som uppstår intern inom organisationen. Ett konkret sätt är att utlysa möbler, kontorsutrustning och utemiljöutrustning som inte används inom ett område på företagets intranät, så att de kan komma till användning i andra områden. MKB arbetar för att utveckla detta så att produkterna även kan utlysas till andra aktörer, bland annat olika delar av Malmö Stad.

-->