ekoistan

Om MKB

MKB Fastighets AB är ett kommunägt aktiebolag som ägs av Malmö stad. Företaget grundades 1946 och fastighetsbeståndet bestod då av 616 lägenheter. Området Augustenborg var bolagets första byggprojekt.

MKB är idag Malmös största fastighetsbolag med över 22 500 lägenheter och cirka 1100 kommersiella lokaler. MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden och bolaget är Malmös största hyresvärd. MKB:s andel av det totala bostadsbeståndet i Malmö uppgår till 15 %.

En viktig del i MKB:s affärsidé är att utveckla innovativa och högt ställda miljöambitioner i nyproduktion och förvaltning. Särskilt fokus ligger på energieffektivitet.

Genom att bygga och förvalta miljö- och klimatsmart, göra det enkelt för de nära 60 000 malmöbor som bor inom MKB och de som arbetar inom företaget att leva miljövänligt strävar vi mot ett mer hållbart Malmö!

Mer om MKB hittar du här.

-->