ekoistan

March 2, 2016
by admin
0 comments

Välkomna till Greenhouse alla Ekoförskolebarn!

Utemiljö

Den 1 mars var det dags för våra små hyresgäster på Ekoförskolan att välkomnas till Greenhouse. Jag träffar förskolechef Christina Hallberg Olsson. “Något finare än detta har jag aldrig sett” säger hon och visar runt i lokalerna. Genom de stora takfönstren kan man kika upp på Greenhouse och under det härliga ljusinsläppet har barnen gott om plats för mys och vila på ett separat plan.

Tankarna kring det hållbara konceptet är i full gång, vi diskuterar hur vi skulle kunna samutnyttja lådcyklar mellan förskolan och de boende i huset. I Ekoförskolan är materialvalen gjorda med särskild hänsyn för att barnen inte ska utsättas för skadliga kemikalier och speciella krav har följts för byggmaterial, fast inredning, lös inredning, städprodukter etc. Golvet täcks av en matta gjord enligt cradle-to-cradle principer, läs gärna mer om den här.

Än är utegården inte färdigställd, barnen delar tillsvidare gård med den befintliga Augustenborgs förskola som ligger granne. Dock pågår arbetet för fullt och gården börjar att skymta, byggd utan gummimattor, däckgungor eller impregnerat trä. Istället skapas en naturlig gård plats för lek, grönska med växtval som gynnar insekter samt odling.

Förskolan kommer när allt är klart att ha plats för 72 barn. Än saknas dock personal. Är du själv, eller känner du någon, intresserad av att jobba som förskolelärare i Malmös mest hållbara förskola och så missa inte chansen, läs mer här.

/Frida, projektledare hållbarhet, MKB.

FullSizeRender

Förskolechef Christina Hallberg Olsson

 

FörskolaFörskolans härliga takfönster.

February 12, 2016
by admin
0 comments

Sitter du på lösningen för framtidens avfallshantering?

recyclinghouse

Framtidens hållbara städer växer och förtätas vilket även leder till att allt mer ska få plats på mindre yta så som lek, odling, samvaro, sport och avfallshantering.

Det täta stadsbyggandet och höga ambitioner för återanvändning skapar en rad utmaningar för avfallshanteringen:

• Mer avfall per yta att förvara och transportera

• Fler fraktioner och ökad närhet

• Funktionsblandning hushåll/verksamheter

• Högt ställda krav på minskning av transporter, trängsel, föroreningar, buller och trafikosäkerhet.

Samtidigt finns det alla möjligheter att vara kreativ och tänka nytt! Just nu pågår en innovationstävling i två steg kring framtidens avfallshantering i den täta hållbara staden. Tävlande ska utveckla förslag till lösningar av hela, eller delar av, avfallshanteringen i en tät och hållbar stadsmiljö med höga krav på tilltalande funktion, utseende och mångsidig användbarhet av gemensamma ytor.

Innovationstävlingen är ett samarbete mellan Malmö stad, VA SYD, Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad, MKB och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Tävlingen är öppen för alla externa aktörer, yrkesverksamma liksom studenter med F-skattsedel. Tävlingen sker i två steg och genomförs med stöd av Vinnova. Tävlingen öppnar 3 februari, sista dag för inlämning steg 1, 11 april, tävlingsresultat offentliggörs i juli.

Läs mer om tävlingen här: http://malmo.se/framtidensavfallshantering

Vi kommer att presentera bidragen här på bloggen, så håll utkik och inspireras!

/Frida MKB

December 17, 2015
by admin
0 comments

Nydalas miljöhus vann MKBs miljöpris

Juryn fick in många förslag till MKBs årliga miljöpris, men vinnaren är djungelutsmyckningen av miljöhuset i Nydala.

Det är aktuellt att försöka skapa en mötesplats för våra kunder som gör att de vill källsortera mer. Tanken att skapa ett soprum till ett fin rum ser juryn som en bra ide. Det har visat sig att den fina inredningen av miljöhuset har minska nerskräpning och behovet av underhåll. Juryn gillar också Nydalas motiv till att välja djungeltemat. MKB har konstaterat att det är fortfarande långtifrån självklart för många, att se koplingen mellan hantering av avfall och påverkan på miljön. Genom att välja djungelmotiv kan vi få kunderna att associerar återvinning till naturen och att var och en kan påverka genom att sortera och återvinna på sin hemmaplan. Förhopningsvis kommer denna satsning ha långsiktig pedagogisk påverkan framföralt på barn.

December 17, 2015
by admin
0 comments

MKB satsar på forskningsprojekt om skötsel av gröna tak

MKBs avsikt är att ta fram skötselrutiner som kan leda till ökad biodiveristet på gröna tak i Malmö och i Sverige, men framförallt hitta hållbara organiska gödselgivare och alternativa metoder som stärker en cirkulär ekonomi.

Forskningsprojektets målsättning är att ta fram hållbara skötselsmetoder som ökar takens biologiska mångfald genom hållbar användning av gödslingsmedel. Hållbar gödsling innebär att hitta gödselmedel som är miljövänliga (konstgödsel är utslutet) och med optimal mängd gödsling som kan tillgodogörs av växterna. Tanken är att minska urlakning och läckage av näringsämnen, vilket kan bidra till övergödning i dagvattenrecipienter.

En annan målsättning med projektet är att hitta metoder för att öka takens biologiska mångfald genom tillförsel av olika typer av substrat och nytt växtmaterial (alternativa fettbladsväxter, torktåliga perenner och annueller), utan att öka takens tyngd väsentligt. Detta då takkonstruktionen på merpaten av taken har en begränsad bärighet. Nytt växtmaterial ska testas på taken i Seved och Augustenborg.

Samtliga tak som ingår i projektet ska årligen inventeras och utredas utifrån artsamansättning och status (fettbladberedning och blomningsgrad). Därtill ska skötselåtgärder utföras på samtliga tak utifrån inventeringsresultat och de metoder som avser testas på respektive tak. Utredning och skötselåtgärder ska utföras under perioden 2016-2019 utifrån samråd med beställaren.

Greenroof1-DustyGedge

November 23, 2015
by admin
0 comments

MKB:s Koggen vann Gröna Tak Priset

Gröna tak priset
På bilden (f.v) Johan Nilsson, projektledare från Veg Tech som installerade biotoptaket, Maria Nilsson, byggprojektledare för Fastigheten Koggen 1 samt Catja Appelros, hållbarhetschef på EON, prisutdelare och tillika representant från SGRA.

MKB:s Koggen i Västra hamnen vann Gröna Tak priset 2015 för sitt strandängsbiotoptak. Under prisutdelningen berättade projektledare Maria Nilsson om det fantastiska taket som fått henne att själv ställa sig på kö för en lägenhet. Taken är en magnifik syn vår och sommar och går i olika toner av rosa och lila och skapar strandkänsla även för dem som inte har havsutsikt. Se hela intervjun med Maria Nilsson på länken HÄR.

Scandinavian Green Roof Award är ett årligt pris som tilldelas den byggherre med det bästa och mest ambitiösa gröna takprojektet i Skandinavien. Med priset vill Scandinavian Green Roof Association lyfta fram byggherrar som går i bräschen för grön tak- och stadsutveckling. Föreningen har sedan 2000 delat ut priset till pristagare runt om i Skandinavien.

/Frida, projektledare hållbarhet

November 12, 2015
by admin
0 comments

Hållbarhetsbloggar du inte får missa

Eko
På webben finns det många gröna bloggar som tipsar om allt från hur du lever hållbart, äter ekologisk mat till hur du kan begränsa din påverkan på klimatet.
Miljöaktuellt har kartlagt 30 bloggar som lyfter miljö- och hållbarhetsfrågorna och driver agendan framåt för en hållbar värld. Missa inte denna eminenta lista här!

/Peter, miljösamordnare

October 23, 2015
by admin
0 comments

Greenhouse & Augustenborg i DN

DN skriver en artikelserie om klimat inför toppmötet i Paris i december. De har uppmärksammat Malmös mål om att bli Sveriges klimatsmartaste stad. De kom och besökte oss och fick en guidning i Ekostaden Augustenborg och Greenhouse. Resultatet som blev både artikel och film kan ni kika på HÄR.
Härligt att se att våra satsningar uppmärksammas och sprids.

/Frida, projektledare miljö.

October 5, 2015
by admin
0 comments

Elevråd inledde jakten på varje droppe varmvatten

Varje droppe sidfot ill_BG
Holmaskolans elevråd inledde den 1 oktober 2015 projekt Varje droppe genom att noggrant läsa av varmvattenmätarna i Holmas fyra undercentraler.

Varje droppe uppmuntrar de boende att minska användandet av varmvatten eftersom det står för en stor del av energiförbrukningen i flerbostadshus. Detta är en klimatfråga som i Varje droppe får en tydlig lokal förankring. Värdet av den minskade varmvattenförbrukningen går nämligen till barnen i Holma! Varje droppe som MKB:s kunder sparar omvandlas till extra språkutflykter för barnen; ett av de mest effektiva sätten att stärka språkutveckling.

Projektet pågår under sex månader. Alla MKB:s kunder i Holma samt studenterna på Rönnens studentboende är inbjudna och har fått Varje droppe-påsen med spartips och hjälpmedel. Holmaskolan är igång och arbetar med tema vatten och energi. Eleverna har undersökt sin egen vattenanvändning och ska besöka både Vattenparken och Kretseum i Hyllie. El Sistéma fokuserar också på vattentemat i sin musikverksamhet. Det blir en stor konsert i mars.

Varje droppe är ett pilotprojekt där MKB försöker hitta ett nytt sätt att i samverkan med kunderna underlätta för att leva mer klimatsmart. Så mycket som en tredje del av MKB:s direkta klimatpåverkan kommer från varmvattenanvändning.
- Vi vet att många människor har stort engagemang och vill vara med och bidra när det gäller konkreta frågor och där man verkligen gör skillnad. Klimatfrågan, vår tid största miljöutmaning, är ibland abstrakt och kanske är det svårt att veta om det man själv gör spelar roll. Därför vill vi nu testa ett nytt slags samarbete där vinnarna är både klimatet och bostadsområdets egna barn, förklarar Jenny Holmquist, miljöstrateg hos MKB.

Projekt drivs av MKB tillsammans med ICIM, som bland annat tagit fram Varje Droppe-appen. Projektet sker inom ramarna för Innovationsplattform Malmös sydost, som leds av Malmö stad med stöd av Vinnova.

Följ projektet på facebook.com/varjedroppe och @varjedroppe på Instagram! Testa gärna Varje droppe-appen som finns både för Android och iPhone!

October 5, 2015
by admin
0 comments

Äppelfest i parken

Torsdagen den 24/9 blev det äppelfest i parken på Arilds plan. På Spånehusvägen i Sorgenfri fick Kottens och Lindens förskola samt tvåorna från Stenkulaskolan tvätta, dela, krossa och pressa, buteljera och avsmaka. Odlingsprojektet som Kottens förskolebarn deltar i handlar både om plantering och natur samt mat och kretslopp. Att själv få tillreda och smaka på allt gott som odlats är en stor erfarenhet för alla barn.
Äppelfest 150926 grill2
Äppelfest 150926 rester
MKB-personalen såg till att barnen fick smaka grillade äpplen. Spinneriets konstelever var med och lät barnen måla äpplemotiv på stora träskivor som monteras på förskolornas fasader och i skolans korridorer.
Äppelfest 150926 tavlor1
Bakgrund: Barnen på Kottens förskola lär sig att odla grönsaker och andra växter på Slottsträdgårdens gemensamhetstäppor. Dessa bussutflykter görs en gång i månaden under vår och höst 2015. Kottens förskola är kommunal och ligger i Sorgenfri. Odlingsnätverket i Seved undervisar barnen både i Slottsträdgården och på plats i förskolan. MKB Fastighets AB och Stadsområde Innerstaden med flera finansierar. Liknande projekt genomförs i bl.a. Augustenborg och Seved. Läs gärna mer om Busfröna och Växtvärket på www.busfröna.se