ekoistan

Regnet det bara öser ner…

| 0 comments

Och regn som bara öser ner fick mig att tänka på dagvattenhateringen på Augustenborg. Ja jag vet, dagvatten låter knasigt men det handlar helt enkelt om regnvatten, smältvatten (från snö som smält) och annat vatten som rinner omkring på gator och torg.

Augustenborg

Augustenborg

Tidigare hade man stora problem på Augustenborg med just detta, varken regnvatten eller annat vatten rann bort så snabbt som man ville och det blev översvämningar i källare och garage. Nu har man sedan 1990-talet ett öppet dagvattensystem där vattnet rinner genom dammar och annat innan det kommer ner i brunnar. Minst 70 procent av allt regnvatten samlas istället för att belasta kommunens dagvattensystem. Vatten som sedan avdunstar eller renas och infiltreras i grönytorna. Så enkelt att man nästan inte tänker på det.

Att besöka Augustenborg för att gå runt mellan gårdarna är kul för både stora och små!

Broschyr från VA SYD med karta över dammar och vattenrännor: http://www.vasyd.se/SiteCollectionDocuments/Broschyrer/Vatten-%20och%20avloppsbroschyrer/Vatten%20och%20avlopp/Augustenborg_2008_sv_webb.pdf

Om projektet på Hållbar stad: http://www.hallbarstad.se/projects/30-innovativt-dagvattensystem

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.