ekoistan

Tre bidrag vidare i innovationstävlingen ”Framtidens avfallshantering”

| 0 comments

Nu har tre vinnare utsetts till innovationstävlingen ”Framtidens avfallshantering”. Avfall är en viktig del av vår vardag och en stor pusselbit i hållbarhetsfrågan, vilket gör tävlingen så intressant. De tre finalistbidragen är:

  • Pick it up – Jonas Stengel och medarbetarna Ingrid Wingård och Olle Wingård.
  • Lag Tur & Retur – Tyréns Region syd, stadsutvecklingsavdelningen i Malmö.
  • Urban Modular Residential recycling systems – Olov Mattsson, Green Lizzie AB och Alexander Henriksson

De tre finalisterna får nu möjlighet att utveckla sin idé med expertis från olika områden. Bidragen ska sedan presenteras under Almedalsveckan i Visby, där det även blir prisutdelning. Ni kan osså läsa jurryns motivering till vinnarena på hemsidan http://malmo.se/Bo-bygga–miljo/Miljoarbete-i-Malmo/Innovationstavling-for-framtidens-avfallshantering/Finalister.html .Avfalllstävlings vinnarna

Kort info om tävlingen

Tävlingsuppgiften var att lämna förslag på avfallshantering i en tät och hållbar stadsmiljö med höga krav på tilltalande funktion, utseende och användbarhet av gemensamma ytor.

Innovationstävlingen genomförs med stöd från Vinnova av Malmö stad, Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, MKB Fastighets AB, Lantbruksuniversitetet (SLU) i Alnarp och VA.

Jury för tävlingen har utgjorts av:

  • Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad
  • Anders Ledskog, förbundsdirektör VA SYD
  • Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur, SLU i Alnarp
  • Henrik Kant, förvaltningsdirektör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
  • Jenny Holmquist, miljöstrateg MKB Fastighets AB

Skrivit av Angelica Persson, miljösamordnare MKB

 

 

Leave a Reply

Required fields are marked *.